Ο Σκοπός μας

Στους βασικούς σκοπούς της, εταιρείας όπως αναφέρεται και στο καταστατικό της εταιρείας, περιλαμβάνονται «η επιστημονική έρευνα και μελέτη της παχυσαρκίας και των μεταβολικών νόσων στην Ελλάδα…» καθώς και «η επιστημονική έρευνα στη σωστή διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου…»